Pozivamo vas na božićnu priredbu!

alt alt

 

Eko bor

 

Radionica na satu matematike

 

Darovi za djecu

 

Matica slovačka darivala djecu poklon paketima

 

Mjesec borbe protiv ovisnosti

 

Pedagoške radionice "Pozitivne i negativne ovisnosti"

 

Javni natječaj

 

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine